Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...ขูดหินปูนและขัดฟัน (Scaling and Polishing)


ขูดหินปูนและขัดฟัน (Scaling and Polishing)


หินปูน คือ แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัว เกิดจากการที่มีธาตุแคลเซียมจากน้ำลายเข้าไปตกตะกอนมาเกาะกับผิวฟันและเมื่อเวลาผ่านไป คราบจุลินทรีย์นั้นจะแข็งตัวขึ้นจนเป็นหินปูนซึ่งไม่สามารถแปรงออกได้ แม้ว่าจะแปรงฟันหรือบ้วนปากก็ไม่สามารถหลุดออกได้ ซึ่งหินปูนเหล่านี้จะทำ ให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบ ทำให้เหงือกร่นซึ่งทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมาได้ เหงือกอักเสบบวมแดง ทำให้แปรงฟันมีเลือดออกได้หรือทำให้เป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงที่ เรียกว่า “โรคปริทันต์” ได้

ควรขูดหินปูนบ่อยแค่ไหน และมีอันตรายหรือไม่?
การขูดหินปูนบ่อยๆ สามารถทำได้ โดยไม่มีผลเสียกับฟัน ไม่ทำให้เนื้อฟันสึกกร่อน ฟันบาง หรือฟันห่างแต่อย่างใด ทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของหินปูนโดยคุณสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง หรือควรพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อทำการตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือทำการขูดหินปูนออกทั้งเหนือเหงือก และใต้เหงือก บวกกับบางรายถ้ามีหินปูนใต้เหงือก อาจจะต้องทำการเกลารากฟันร่วมด้วย เพื่อเป็นการรักษา และปรับสภาพเหงือกให้ยึดแน่นรอบๆ ตัวฟันเหมือนเดิม ระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของหินปูน