Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...รักษารากฟัน (Root Canal Treatment)


รักษารากฟัน  (Root Canal Treatment)

การรักษารากฟัน เป็นการรักษาประสาทฟันที่อักเสบ หลีกเลี่ยงการถอนฟันในกรณีที่คนไข้มีปัญหาในช่องปาก เพื่อเก็บรักษาฟันแท้ของคุณให้คงอยู่ต่อไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟัน หรือฟันผุลึกลงไปจนถึงเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาทอยู่ ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้น โดยหลังจากที่ทำการรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะต้องทำการบูรณะฟันซี่นั้นๆให้สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ตามปกติโดยการทำเดือยฟัน และครอบฟันต่อจากการรักษารากฟัน

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ต้องทำการรักษารากฟัน ได้แก่

  1. การปล่อยให้ฟันผุเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดการอักเสบลึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟัน ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำอันตรายต่อประสาทฟันอย่างแรง
  2. ฟันแตกหักที่เกิดจากอุบัตเหตุ หรือฟันถูกกระแทกอย่างแรง
     

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

  1. ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชาเพื่อป้องกันและลดอาการปวด หลังจากนั้นจึงทำการเปิดโพรงประสาทฟันโดยการใช้เครื่องมือเจาะ เพื่อทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน
  2.  ทันตแพทย์จะวัดความยาวและขยายโพรงประสาทฟันให้กว้างขึ้น เพื่อให้เครื่องมือเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างสะดวก
  3. ทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน จากนั้นทำความสะอาดด้วยการนำเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็ม สอดเข้าไปในโพรงประสาทฟันเพื่อนำเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก แล้วล้างทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค และใส่ยาฆ่าเชื้อไว้ในรากฟัน จากนั้นอุดปิดโพรงประสาทฟันชั่วคราว ในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องนัดมาทำหลายครั้ง จนกว่าจะทำความสะอาดได้ครบหมดทุกราก รักษารากฟัน
  4. หลังจากทำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟันจนสะอาดและปราศจากเชื้อแล้ว ทันตแพทย์จะทำการอุดภายในรากฟันด้วยวัสดุอุดรากฟัน เพื่อไม่ให้มีช่องว่างสำหรับเชื้อโรค
  5. หลังจากที่ทำการรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะต้องทำการบูรณะฟันซี่นั้นๆให้สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ตามปกติโดยการทำเดือยฟัน และครอบฟันต่อจากการรักษารากฟัน