Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...ฟันปลอม (Prosthodontics)


ฟันปลอม (PROSTODONTICS)

ฟันปลอม คือ ฟันเทียมที่มาทดแทนฟันของเราที่สูญเสียไป เพื่อให้ใช้งานได้ใกล้เคียงฟันแท้ ฟันปลอม มี 2 ชนิด คือฟันปลอมแบบถอดได้ และฟันปลอมแบบบติดแน่น

1.ฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมแบบถอดได้ เหมาะกับการใส่ฟันหลายๆซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน ซึ่งยังแบ่งประเภทย่อยๆ ตามวัสดุที่ใช้ทำ เช่น ฐานโลหะ หรือพลาสติก
ข้อดี ราคาไม่แพง ขึ้นกับจำนวนซี่ที่ใส่ สามารถถอดมาล้างทำความสะอาดได้
ข้อเสีย เคี้ยวอาหารไม่สะดวก ประสิทธิภาพน้อย น่ารำคาญเวลาใส่ การบดเคี้ยว ทดแทนฟันธรรมชาติ ได้ประมาณ 30% ระยะยาว อาจหลวม ไม่แน่นดังเดิม เคี้ยวของเหนียว อาจหลุดออกจากตำแหน่งเดิม เศษอาหารอาจติดใต้ฟันปลอม ยามที่สันเหงือกอาจทรุดตัวเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ทำให้รำคาญขณะทานอาหาร
ฟันปลอมแบบถอดได้ เหมาะสำหรับการใส่ฟันหลอหลายๆ ซี่ ถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ น้อยๆ ซี่ จะน่ารำคาญกว่า เพราะฟันปลอมชนิดนี้ต้องมีส่วนยึดโยงบนเพดานหรือตรงใต้ลิ้นเพื่อยึดฟันปลอม การทำซับซ้อนน้อยกว่า ค่าใช้จ่าย ถูกกว่า ทำความสะอาดง่าย ถอดออกมาล้าง สะอาดทั้งฟันจริงและฟันปลอม ฟันข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกรบกวนมากเกินไป คือถูกกรอตกแต่งไม่มาก

2.ฟันปลอมแบบติดแน่น


ฟันปลอมแบบติดแน่น หรือเรียกว่า “สะพานฟัน” แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ เช่นกันตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ

ข้อดี
จะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม สวยงาม ประสิทธิภาพดี แข็งแรง ประสิทธิภาพการบดเคี้ยว เกือบเป็นปกติ เพราะแรงที่เคี้ยวถ่ายลงตัวฟัน ไม่ใช่ถ่ายลงที่เหงือก ไม่รำคาญ เหมือนฟันถอดได้ หลุดยาก ทำให้มั่นใจ ในการใช้งาน
ข้อเสีย ต้องมีการกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึดฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟัน ถอดออกมาล้างทำความสะอาดไม่ได้ ติดอยู่ในปากของเราเลย หากเราแปรงฟันทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ เป็นโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย ราคาแพง ประมานหลักหมื่น ต้องเป็นคนละเอียดใส่ใจในการทำความสะอาด สุขอนามัยในช่องปากต้องดี เพราะถ้าไม่ดี จะเป็นตัวบ่งชี้ ความเอาใจใส่ ฟันปลอมชนิดนี้ ทำความสะอาดลำบาก เพราะถอดไม่ออก ต้องมีเครื่องมือทำความสะอาดเฉพาะ
ฟันปลอมแบบ ติดแน่นเหมาะกับฟันหลอน้อยซี่ (1-2 ซี่) เพราะต้องกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึด ถ้าฟันข้างเคียงที่ใช้ยึด สภาพไม่ดี เป็นโรคเหงือก ก็ไม่สามารถทำฟันปลอมชนิดนี้ได้