Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...ฟอกสีฟัน (Teeth Whitening)


ฟอกสีฟัน (Teeth Whitening)
การฟอกสีฟัน คือ การทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น การฟอกสีฟันมีประโยชน์ทั้งช่วยขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมเป็นเวลานาน ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพที่ดูดีขึ้น ฟันที่เปลี่ยนสีส่วนใหญ่เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน เช่น คราบอาหารและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ คราบบุหรี่ และสาเหตุจากภายในตัวฟัน เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟัน การฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางามดูสดใสมากขึ้น

วิธีการฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันมีด้วยกันหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะแยกออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

  1. การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน (Home-Bleaching)

    วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่สามารถทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ จะเน้นความสม่ำเสมอในการฟอกสีฟันในแต่ละวันของตัวคุณเองจึงได้ผลลัพธ์ที่ดี ทันตแพทย์จะเป็นผู้จัดชุดฟอกสีฟันที่บ้านให้กับคุณ และให้คุณกลับไปทำเองที่บ้านในช่วงเวลาหนึ่ง และทันตแพทย์จะนัดมาประเมินผลอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดและควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล
  2. การฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ทำในคลินิก (In-Office Bleaching)

    วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่สามารถทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลาทำประมาณ 1-2 ชั่วโมง การฟอกสีฟันในคลินิกก็มีหลายแบบ เช่น การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น (Cool-Light Teeth Whitening), การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Laser Teeth Whitening) เป็นต้น


วิธีการดูแลรักษาฟันหลังการฟอกสีฟัน
สำหรับผู้ที่ได้ทำการฟอกสีฟันแล้ว การดูแลรักษาฟันให้ขาวสวยตลอดไปเป็นสิ่งที่ควรจะทำมีดังต่อไปนี้

  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
  • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
  • หลังฟอกสีฟันอาจจะเกิดอาการเสียวฟัน ให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
  • ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อรับการแนะนำสำหรับการดูแลรักษาฟันให้เป็นปกติอยู่เสมอ