Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...วีเนียร์ (Veneer)วีเนียร์ คืออะไร
วีเนียร์ คือ แผ่นเคลือบผิวฟัน ทำจาก Composite หรือ Ceramic มักนิยมใช้แก้ไขรูปร่างฟันที่ไม่สวย การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป, มีการซ้อนเกของฟัน, ฟันบิ่น, ฟันเหลือง, ฟันสีไม่สวย หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่างๆของฟัน และช่วยให้ยิ้มดูสวยงามมากขึ้น ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • ข้อดีของ วีเนียร์แก้ไขรูปร่างของฟัน เช่น ฟันที่ขนาดเล็กกว่าปกติ ฟันที่มีรอยแตก รอยบิ่น ฟันหักไม่สวยงาม หรือเรียงตัวไม่สวย เป็นต้น
 • สามารถแก้ไขสีฟันของฟันได้เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามและรอยยิ้มของผู้ใช้งานได้ เช่น กรณีที่คนไข้ฟันมีสีเหลืองและไม่สามารถฟอกสีฟันให้ขาวได้ตามความต้องการ
 • ช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • ฟันดูเป็นธรรมชาติ มีความสวยงามและแข็งแรงทนทานและยังช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับตัวฟัน
   

ขั้นตอนการทำฟันเทียม (วีเนียร์)

 • ก่อนการรักษาด้วยการเคลือบฟันเทียมวีเนียร์ จะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษา ทันตแพทย์จะทำการชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนในการทำวีเนียร์
 • ตรวจสภาพฟันและเหงือก รวมถึงการเอกซเรย์ฟันเพื่อเช็คสภาพรากฟันและกระดูกรองรับรากฟัน
 • การเตรียมฟัน จะทำการกรอเนื้อฟันเล็กน้อยเพื่อเตรียมผิวหน้าฟัน จากนั้นจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลปแล้วทำเคลือบฟันชั่วคราวให้ใส่ระหว่างรองานจริงจากแลปทันตกรรม ซึ่งจะมีการจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการเคลือบฟันเทียม
 • เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์กลับมาจากแลปทันตกรรม ทันตแพทย์จะทำการยึดติดที่ฟันด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษที่ใช้ยึดชิ้นงานเซรามิกกับฟันธรรมชาติและปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด
   

ข้อปฏิบัติหลังการเคลือบฟันเทียม(วีเนียร์)

 1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวัสดุการเคลือบฟันเทียม
 2.  ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 3.  ควรใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันเป็นประจำ
 4.  ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน