Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...ถอนฟัน (Tooth Extraction)


ถอนฟัน (Tooth Extraction)

การถอนฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่ทันตแพทย์สำหรับคนไข้ที่มีลักษณะอาการดังต่อไปนี้

 • ฟันผุมากหรือสภาพที่เนื้อฟันถูกทำลายไปมากจนเกินกว่าจะรักษาด้วยวิธีการอื่น ทันตแพทย์พิจารณาดูแล้วว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้
 • ฟันโยก เป็นโรคปริทันต์ขั้นรุนแรง กระดูกรอบๆตัวฟันถูกทำลายไปมากจนไม่สามารถรักษาได้
 • ถอนฟันน้ำนมในเด็กกรณีที่ฟันน้ำนมนั้นไม่หลุดตามปกติ ทำให้ฟันแท้ไม่สามารถขึ้นมาได้
 • ฟันที่แตก หัก ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ และเหลือเนื้อฟันไม่เพียงพอให้บูรณะต่อไปได้
 • ฟันคุด ที่ไม่สามารถขึ้นมาเต็มๆซี่ได้ หรือไม่สามารถขึ้นมาในตำแหน่งหรือทิศทางที่ถูกต้องได้
 • ถอนฟันเพื่อการเตรียมการสำหรับการจัดฟัน
   

ข้อควรปฏิบัติก่อนการถอนฟัน
ก่อนถอนฟัน กรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัวบางโรคที่มีผลต่อการหายของแผลติดเชื้อ และการหยุดของเลือด เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคที่ต้องทางยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด และหากคนไข้มีการแพ้ยาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดคนไข้ควรแจ้งทันตแพทย์ก่อนที่จะทำการถอนฟัน เพื่อที่ทันตแพทย์จะทำการประเมินว่า คนไข้สามารถถอนฟันได้เลยหรือไม่

ข้อควรปฏิบัติหลังการถอนฟัน
สิ่งที่ควรจะปฏิบัติหลังการถอนฟัน ดังนี้

 • ให้คนไข้กัดผ้าก๊อซไว้ ประมาณ 30นาที-1 ชั่วโมง เพื่อห้ามเลือดไมให้หยุดไหลเมื่อเลือดหยุดไหลแล้ว ควรเปลี่ยนผ้าชิ้นใหม่และกัดอุดแผลไว้สักพัก เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดหยุดไหล
 • ไม่ควรบ้วนน้ำภายใน 12 ชั่วโมง
 • แนะนำให้ทำการประคบเย็นที่บริเวณแก้มที่ต้องกับตำแหน่งฟันที่ถูกถอน วิธีการคือนำถุงน้ำแข็งประคบตรงหน้าบริเวณที่ถอนฟันราวครั้งละ 15 นาที อาการปวดฟันจะบรรเทาลง และช่วยลดการบวมของแผลถอนฟันได้เช่นกัน
 • ผู้ถอนฟันควรเลือกรับประทานอาหารให้เป็นอาหารอ่อน ๆ และรสไม่จัด ในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากถอนฟัน และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
 • หลังรับประทานอาหารผู้ถอนฟันสามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรระมัดระวังเวลาแปรงบริเวณแผล เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนเหงือกบริเวณแผลถอนฟัน
 • หากมีอาการปวดหลังการถอนฟัน คนไข้สามารถรับประทานยาแก้ปวดที่สั่งจ่ายโดยทันตแพทย์ได้